Kørsel

Vi har som forening i samarbejde med vores medlemmer og forældre et ansvar for alle medlemmers sikkerhed, ikke mindst i forbindelse med den kørsel, som vores medlemmer tager del i, i forbindelse med udekampe, stævner mv. 


Derfor har foreningen fastsat følgende politik på dette område:


  • Chaufføren skal være i besiddelse af gyldigt kørekort og må ikke denne kørsel være erhvervet indenfor det seneste år
  • Alle personer i bilen skal være fastspændt i egen sikkerhedssele
  • Ved mindre spillere (personer under 130 cm) skal særligt barnesæde benyttes
  • Al kørsel til og fra kamp, stævner mv. skal foregå i ædru/upåvirket tilstand - også hvis man kører selv
  • Der tages hensyn til føre og fx forældres ønske om ikke at befordre børn på forsæde


Disse regler skal overholdes

Det er den på dagen udpegede holdansvarlig(e), der sikrer, at overstående overholdes. Det kan i den forbindelse være træner, holdleder og/eller en udpeget forælder. Ved sidstnævnte er det altid trænerens ansvar, at den udpegede forælder er bekendt med denne politik. Opstår der tvivl om, at overstående overholdes, skal der findes anden chauffør/bil.


Vamdrup IF Håndbold forventer at alle respekterer og færdes i henhold til færdselsreglerne